• افتتاح مرکز Remote Peering قـم
    زیرمجموعه مرکز تبادل ترافیک تهران
  • اتصال رایگان تولیدکنندگان و نگهدارندگان محتوا
    به مرکز تبادل ترافیک داده کشوری عضو شوید
ASN55
پورت ها187
بیشینه مصرف (Gb/s)206.22
مصرف فعلی (Gb/s)97.58
ظرفیت (Gb/s)1474
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز