• راه اندازی مراکز شیراز و تبریز
    نقطه ای برای تبادل ترافیک محلی و تولید محتوا کنندگان
  • افتتاح پروژه ملی تبادل ترافیک داده
    در ۴ نقطه کشور، همزمان با روز جهانی ارتباطات اطلاعات بیشتر
  • اتصال رایگان تولیدکنندگان و نگهدارندگان محتوا
    به مرکز تبادل ترافیک داده کشوری عضو شوید
ASN42
پورت ها105
بیشینه مصرف (Gb/s)112.16
مصرف فعلی (Gb/s)110.27
ظرفیت (Gb/s)1320
وضعیت مراکز:
۴ عضو جدید مرکز