نظر به استقبال شرکت های فعال در حوزه خدمات اینترنت و با توجه به نیاز گسترده به هماهنگی هر چه بیشتر اعضای مراکز تبادل ترافیک، شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به برگزاری دومین کارگاه آموزش IXP و Peering در محل آن شرکت مورخ 1395/03/04 روز سه شنبه ساعت 9 صبح الی 12 بعد از ظهر نمود.

لازم به توضیح است شرکت در این کارگاه و جلسه پرسش و پاسخ برای عموم آزاد بوده است.